Styrelsemötet den 7 maj 2015

Vid styrelsemötet i veckan låg stort fokus på frågan kring Skärgårdscaféet samt en helhetslösning vad gäller vatten och avlopp för Storklubben. Nästa styrelsemöte är inplanerat till den 11 juni.

Ulrika