Information till andelsägare samt Kartsök

Om intresse finns för att kunna söka efter fastighetsbeteckningar (men även andra typer av sökningar) kan vi tipsa om Lantmäteriets nya tjänst ”Kartsök och ortnamn” som man hittar här: kso.etjanster.lantmateriet.se

Det ser lite olika ut beroende på vilken webbläsare man har men uppe till höger kan man välja hur kartan ska visas och kan då välja ”Ortofoto med gränser”. Sedan uppe till vänster kan man få fram så att man kan söka. Man väljer då ”Sök”-fliken. Där kan man då t.ex. ange Nordmaling Järnäs S:3 och kan då på kartan se alla delar som ingår i S:3.
Nu är det ju inte alltid gränserna på kartan stämmer med verkligheten men det kan ju vara bra för att hitta var en fastighet ligger, vilka den gränsar till, mm.

På sidan ”För medlemmar” har vi nu uppdaterat med en sida ”Allmän information” för Järnäs bys samfällighetsförenings andelsägare. Det krävs lösenord för att komma åt dessa dokument. Saknar du lösenord är du välkommen att kontakta styrelsen via ”Kontakt ” så hjälper vi dig.