”Storhällbåken” – stångmärke

Sjömärken av olika utseenden har säkert funnits långt före det finns skriftliga bevis om det. Det gäller även det som finns på den strategiskt välberäknat Storhällan i Järnäsklubb, Nordmaling. Från 1725 till 1820 var det Järnäs byamäns skyldighet att ombesörja utprickning, märkande och underhåll av grund och skär. 1799 fanns det en Spirbåk på Storhällan.

Storhällan fick nytt stångmärke byggt i trä 1851 för en kostnad av 310 kronor och märket nybyggdes igen 1891 och kostade då 400 kronor. Märket har på senare tid återuppförts mest som ett kulturminne. Det skedde i maj 1983 i Arbetsmarknadsstyrelsens och skogsvårdsstyrelsens regi. Det kostade då 75 000 kronor.

Stångmärken var viktiga igenkänningsmärken nära land för sjöfart främst för segelfartyg men även för ångfartyg. De hade olika former och var markerade på sjöbotten. De var en viktig hjälp för att skeppare skulle veta var man befann sig.

Numera har deras betydelse för sjöfarten försvunnit i och med ny teknik i navigationsutrustningen och satellitnavigering som t ex. Radar Decca navigator, GPS etc.

Storhällan ägs av Järnäs byamän.

Texten ovan är skriven på 80-talet. Sen dess har navigationssystemen ytterligare utvecklats och för oss har det inneburit att Deccastationen lades ner år 2000.

Stångmärke (hämtat från Wikipedia)
Ett stångmärke, stångtavla eller spirbåk är ett enklare sjömärke bestående av en lodrät stång, ofta med stöttor, och någon form av toppmärke. Ett stångmärke är vanligen mindre än en båk, men ett stångmärke kan byggas om till en båk genom att förstärkas och kläs med brädor.