Uppdaterad föredragningslista

En justering har skett i föredragningslistan, dokumentet Dagordning och handlingar till stämma den 1 maj 2016 är uppdaterad med en ny punkt 10 gällande markreglering Tjäruskär. På torsdag sker en lantmäteriförättning och därefter läggs handlingar för detta ärende ut här på hemsidan under ”Kommande årsmöte”.

Saknar du lösenord för hemsidan är du välkommen att kontakta styrelsen via kontaktformuläret här på hemsidan.