Framskjuten årsstämma

Med anledning av den pågående Covid-19-pandemin och förbudet om sammankomster med över 50 deltagare har styrelsen för Järnäs bys samfällighetsförening vid senaste styrelsemötet 2020-03-31 beslutat att skjuta på årsstämman tills vidare. När styrelsen anser det möjligt att hålla årsstämma kommer kallelseåtgärd att vidtas senast 3 veckor innan stämman, i enlighet med §13 i stadgarna.

Vid styrelsemötet fattades även beslut om att förlänga tiden för inlämnande av motioner till 2020-05-31.

/Styrelsen

Kallelse till stämma

Kallelsen med handlingar till årets ordinarie föreningsstämma finns nu under menyn ”För medlemmar” och har även skickats ut via mail. I mailet finns även lösenordet för att komma åt handlingarna. Stämman hålls i Järnäs bönhus 1:a maj kl. 13.00.

Mvh,
Styrelsen

Kallelse till stämma

Kallelsen med handlingar till årets ordinarie föreningsstämma finns nu under menyn ”För medlemmar” och har även skickats ut via mail. I mailet finns även lösenordet för att komma åt handlingarna. Stämman hålls i Järnäs bönhus 1:a maj kl. 13.00.

Mvh,
Styrelsen

Information till andelsägare samt Kartsök

Om intresse finns för att kunna söka efter fastighetsbeteckningar (men även andra typer av sökningar) kan vi tipsa om Lantmäteriets nya tjänst ”Kartsök och ortnamn” som man hittar här: kso.etjanster.lantmateriet.se

Det ser lite olika ut beroende på vilken webbläsare man har men uppe till höger kan man välja hur kartan ska visas och kan då välja ”Ortofoto med gränser”. Sedan uppe till vänster kan man få fram så att man kan söka. Man väljer då ”Sök”-fliken. Där kan man då t.ex. ange Nordmaling Järnäs S:3 och kan då på kartan se alla delar som ingår i S:3.
Nu är det ju inte alltid gränserna på kartan stämmer med verkligheten men det kan ju vara bra för att hitta var en fastighet ligger, vilka den gränsar till, mm.

På sidan ”För medlemmar” har vi nu uppdaterat med en sida ”Allmän information” för Järnäs bys samfällighetsförenings andelsägare. Det krävs lösenord för att komma åt dessa dokument. Saknar du lösenord är du välkommen att kontakta styrelsen via ”Kontakt ” så hjälper vi dig.

Julbord Kafé Lotsen

Under december kommer Kafé Lotsen erbjuda julbord för företag och grupper om minst 20 personer. Levar Hotell erbjuder andelsägare med familj att komma och äta julbord på Kafé Lotsen den 25/11. Det erbjuds två sittningar, kl 15 och kl 19.

Vid anmälan ange hur många ni är som kommer (inklusive alla barn), vilken sittning (kl . 15 eller kl. 19) och eventuella allergier/vetegariskt.

Anmälan görs senast 11/11 till .