Välkommen till Järnäs bys samfällighetsförening

Järnäs bys samfällighetsförening är en ekonomisk samfällighetsförening för byarna Kråken, Järnäs och Järnäsklubb.

Byarna är belägna på Järnäshalvön i Nordmalings kommun.