Valberedning

Valberedningen för Järnäs bys samfällighetsförening består av:

Douglas Hallöf

Simon Strömmer

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till styrelse och andra poster som ska väljas samt förslag på ersättningsnivå.