Valberedning

Valberedningen för Järnäs bys samfällighetsförening består av: Simon Strömmer och Ulrika Hurdén Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till styrelse och andra poster som ska väljas samt förslag på ersättningsnivå.