Järnäsbrevet

Detta historiska dokument skrivet på pergament tillhör Järnäs byamän och har funnits i byns ägo sedan det skrevs år 1413. Nu är brevet deponerat hos Landsarkivet i Härnösand. Brevet reglerar en tvist mellan Järnäs män och Bredviks män.

 

Järnäsbrevet

Så här står det i dokumentet:

-Alla de män detta brev höra eller se hälsar jag Lars Karlsson, lagmans domhavande i Ångermanland, kärligen med vår Herre. Det skall alla män vara veterligt att då jag höll lagmansting i Banafjäl, då tvistade Järnäs män och Bredviks män om bolstada rå mellan Järnäs och Bredvik. Jag avdömde tvisten efter gamla minnegoda män, och tolv åsyna män skulle utsäga råskillnaden. Då vittnade de så och svoro att i mitten av Moses sund (ev Mossasundet) är det rå och så i Ingaskär och så i Karvaholm och så i Hesjanäs. Och ingen av Järnäsborna ville bestrida de minnegoda och tolv åsyna mäns utsago. Då dömde jag, att såsom nu har beskrivits, så skall rået fast och obrottsligen vara; och vilken by Järnäs eller Bredvik överfar uppå annans, han skall böta efter lagen. Dessa voro minnesgoda män: Klemens i Berge, Östen i Hummelholm (Nordmalings s:n) Åsyna män voro: Algot i Rönnholmen (Nordmalings s:n), Kjell i Banafjäl (Grundsunda s:n) Anund från samma ställe, Jonas i Fanbyn (Grundsunda s:n), Östen från samma ställe, Nils i Knösa (Grundsunda s:n), Olof i Hummelholm (Nordmalings s:n), Helge i Hundsjö (Nordmalings s:n), Sven i Tävra (Arnäs s:n). Till ett påtagligt vittnesbörd är mitt sigill intryckt i min närvaro. Skrivet i Banafjäl i Herrens år 1413 på den salige Paulus omvändelsedag. (Datum för sistnämnda dag = 25 januari)

2013 firades 600-års jubileet av Järnäsbrevet. Under året genomfördes olika aktiviteter där den stora begivenheten var ”3 byars gästabud” som hölls den 20:e juli, nedan dokumenterat av Calle Lidström. Gästabudet innehöll dramatisering av Järnäsbrevet, framförande av medeltidsballader, byakamp med bland annat medeltida pilbåge samt avsmakande av medeltida mat. Ca 300 personer med anknytning till byarna Kråken, Järnäs och Järnäsklubb deltog i trevligheterna.