Kafé Lotsen

Runt sekelskiftet började några pojkar, i liten skala att sälja godis i gästhamnen med stöd av sina föräldrar. Detta får ses som det första embryot till det som senare skall växa till en betydligt större verksamhet.

En tanke börjar gro hos Bygdegårdsföreningen att planera för ett kafé i lite mer organiserad form. Bygdegårdsföreningen startar sin minikaféverksamhet 2002 och saluför sig som ”Världens minsta internetkafé” i den lilla, spartanskt uppfräschade Kutterboa försäljer man kaffe, hembakt, godis och lite livsmedel med lång hållbarhet samt erbjuder bredbandsuppkoppling. Det är bygdens ungdomar som får sommarjobb att baka och jobba i kaféet samt att sköta gästhamnen som Bygdegårdsföreningen sedan några år utför på uppdrag av kommunen.

Sommaren 2004 tar Maria Mikaelsson över. Kaféet får ett större utbud och verksamheten växer.  Verksamheten växer och så även byggnaden. Ett antal om- och tillbyggnader sker. 2012 byggdes uteserveringen om så att det blev möjlighet att sitta under tak och i lä vid sämre väder. Sommaren 2014 tar Skärgårdscaféet ytterligare ett steg i utvecklingen. Verksamheten, som samarbetar med Näslunds konditori, får tillstånd att servera öl och vin. Detta tillsammans med det soliga vädret och ett, i allt vidare kretsar, spritt rykte om denna pärla vid Bottenvikens strand medför att verksamheten och omsättningen växer kraftigt.

Onsdagen den 11 mars möts vi av rubriker i media att kafé i Järnäsklubb brinner, inget går att rädda. Järnäs bys samfällighetsförening beslutar att återuppbygga kafét och ett omfattande arbete drar igång för att få allt på plats. Sommaren 2016 tecknas avtal med Levar Hotell som driver Kafé Lotsen, som det nu heter, med hjälp av en matvagn.

Arkitekt Anders Bergkrantz, Bergkrantz arkitekter AB, hjälper i ett tidigt skede till med skisser och ritningar. Bidrag beviljas från Europeiska jordbruksfonden för lantbruksutveckling. I ena delen byggs toalett och dusch som ska göras tillgängliga för gästhamnens besökare. Bygget startar i januari 2017 och 1 juli 2017 är det officiell invigning.