Om

Järnäs bys samfällighetsförening är en ekonomisk samfällighetsförening som förvaltar de samfälligheter (mark, vatten och fiske) som vid laga skifte 1910 fastställts som samfällda. Föreningen förvaltar även de tillgångar och egendomar som samfälligheten innehar.

Samfällighetsföreningen har ca 80 arrenden för fritidshus och ca 60 arrenden för båthus, bryggor, mm samt ytterligare några specialarrenden.

I januari 2012 förvärvade samfällighetsföreningen Lotshuset i Järnäsklubb. En förstudie (se under Dokument) gällande möjlig användning samt renoveringsbehov genomfördes finansierad av EU-medel vilket ledde till en utvändig upprustning av Lotshuset. Upprustningen finansierades av EU-medel samt förenings egna arbetsinsatser. Lotshuset hyrs idag ut för vandrarhemsverksamhet.

Vid Järnäsklubbs gästhamn har genom åren olika typer av verksamheter bedrivits där samfällighetsföreningen de senaste åren hyrt ut lokaler för caféverksamhet.

Styrelsen som leder arbetet under verksamhetsåret arbetar med vitt skilda uppgifter, så som förvaltning av arrenden, försäljning av tomter, båt- och bryggplatser. Förutom att ha kontakt med våra egna arrendatorer har vi mycket kontakt med Nordmalings kommun och Länsstyrelsen i samband med att någon vill bygga, anlägga kaj, mm.

Årsstämma hålls den 1:a maj i Järnäs bönhus.