Tekniktest och fullmaktsinformation

Hej!

Styrelsen för Järnäs bys samfällighetsförening vill härmed informera om att fullmakter inför stämman den 1/5 måste visas upp för någon medlem i styrelsen innan stämman, antingen i fysisk form eller att den skickas digitalt i form av fotografi eller i scannat format på underskriven fullmakt till styrelsen.

Vi vill också bjuda in till ett tekniktest tisdagen 27/4 kl. 19.00-19.30. Vi rekommenderar att de som har möjlighet ansluter till detta test då vi ser att det är bra om man testat detta format för möte innan, för att vi ska kunna genomföra stämman så smidigt som möjligt.

Tekniktestet genomförs på umu.zoom.us/j/68731689346 och medlemmar ur styrelsen kommer att finnas med för att svara på frågor. Om ni har problem att komma in i mötet så rekommenderar vi att ni provar att klicka på länken i detta mail igen. Skulle det ändå inte fungera att ansluta efter att ni försökt ett flertal gånger är ni välkomna att ringa Henning Eriksson, på 070 42 07 302.

Mvh,
Styrelsen

Kafé Lotsen

Järnäs bys samfällighetsförening tackar Stanislav med personal för arbetet på Kafe Lotsen under sommaren.
Nu är det dags att tänka på nästa sommar. Är du eller någon du känner intresserad av att driva Kafe Lotsen. Hör av dig. Skicka gärna en verksamhetsbeskrivning på en sida före den 1 oktober via kontaktformuläret. Hjälp oss sprida detta i dina kanaler.

Framskjuten årsstämma

Med anledning av den pågående Covid-19-pandemin och förbudet om sammankomster med över 50 deltagare har styrelsen för Järnäs bys samfällighetsförening vid senaste styrelsemötet 2020-03-31 beslutat att skjuta på årsstämman tills vidare. När styrelsen anser det möjligt att hålla årsstämma kommer kallelseåtgärd att vidtas senast 3 veckor innan stämman, i enlighet med §13 i stadgarna.

Vid styrelsemötet fattades även beslut om att förlänga tiden för inlämnande av motioner till 2020-05-31.

/Styrelsen

Kallelse till stämma

Kallelsen med handlingar till årets ordinarie föreningsstämma finns nu under menyn ”För medlemmar” och har även skickats ut via mail. I mailet finns även lösenordet för att komma åt handlingarna. Stämman hålls i Järnäs bönhus 1:a maj kl. 13.00.

Mvh,
Styrelsen