Stämmoprotokoll samt sammanställning för Lotsstugan

Nu finns årets stämmoprotokoll på hemsidan, se under fliken ”För medlemmar”. Är du delägare i samfällighetsföreningen och saknar lösenord kan du kontakta styrelsen via kontaktformuläret.

Under fliken ”För medlemmar” finns nu även en ekonomisk sammanställning för Lotsstugan gällande 2012-2014.