Styrelsemöte 21 januari

Vid gårdagens styrelsemöte behandlades ett antal punkter, bl.a:

Klas-Göran redovisade ett preliminärt bokslut samt en ekonomisk redovisning gällande Storklubben (Lotsstugan samt Skärgårdskaféet). Den ekonomiska redovisningen gällande Storklubben finns här på hemsidan under fliken ”För medlemmar”. För att komma åt den sidan krävs lösenord, saknar du lösenord kan du kontakta styrelsen via eller via kontaktformuläret så skickar vi ett lösenord.

Extrastämma – en extrastämma kommer att hållas den 24 februari kl 19. Mer information om den kommer att skickas ut till andelsägarna. En av punkterna kommer att vara val av valberedning, då det var något som ajournerades vid årsstämman 2015.

Arbetet kring skärgårdskaféet fortgår och nya skisser finns nu på hemsidan, se under fliken ”Dokument”. Styrelsen har även ett möte inplanerat med kommunstyrelsen i februari.

Andra frågor som behandlades på mötet var bl.a. ersättningsfrågan för naturreservatet och tomtförsäljnignar. Planerade datum för kommande styrelsemöten är 11 februari, 3 mars samt 7 april.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till styrelsen via eller kontaktformuläret här på sidan.

/Henning