Extrastämma 24 februari

Den 24 februari kl 19.00 är det extrastämma i Järnäs bönhus, lilla salen. Handlingar till extrastämman återfinns under fliken ”För medlemmar”. Sidan är lösenordsskyddad, om du som medlem saknar lösenord är du välkommen att kontakta oss via formuläret här på hemsidan (under fliken kontakt) eller via .

Vid fjolårets årsstämma ajournerades val av valberedning, vilket nu är en av punkterna på extrastämman. Beslut ska även fattas gällande en försäljning samt intrångsersättningen från staten gällande naturreservatet Örefjärden-Snöanskärgården. Information om planeringen av återuppbyggnaden av Skärgårdskafét kommer även att ges.