Stämmoprotokoll för stämman 2017-05-01

Stämmoprotokollet från ordinarie föreningsstämma med Järnäs bys samfällighetsförening den 1 maj 2017 finns nu tillgänglig dels hos Henning Eriksson (sekreterare) och dels här på hemsidan under ”För medlemmar” -> ”Stämmoprotokoll ”. Saknar du lösenord för hemsidan är du välkommen att kontakta styrelsen via kontaktformuläret här på hemsidan.