Fladdermusfällor och insektsfällor

Länsstyrelsen Västerbotten har projektet Kvarken Flada vars fokus ligger på ”grunda havsvikar och deras betydelse för biologiska mångfalden och som producent av ekosystemtjänster såsom fiskproduktion”. Inom ramen för detta projekt undersöker de fladdermöss och insekter på Järnäshalvön. Är ni intresserade av projektet kan ni följa det via www.karkenflada.org och instagramkontot kvarkenflada2019.