Anbudsöppning

Styrelsen har nu tagit del av de inkomna anbuden för uppbyggnad av kafé i Järnäsklubb och nu pågår utvärdering.