Informationsmöte för andelsägare

Den 2:a februari kl 19.00 hålls informationsmöte för andelsägare i Järnäs Samfällighetsförening gällande återuppbyggnaden av Kafé Lotsen.

Mötet hålls på Levar Hotell och det bjuds på fika under mötet.

Varmt välkomna!