Kallelse till stämma 2021

Kallelsen med handlingar till årets ordinarie föreningsstämma finns nu under menyn ”För medlemmar” och har även skickats ut via mail. I mailet finns lösenordet för att komma åt handlingarna. Stämman kommer att hållas digitalt den 1:a maj kl. 13.00.

Mvh,
Styrelsen