Skiss skärgårdsscafé

Vid förra veckans styrelsemöte diskuterades bland annat följande ärenden. Styrelsen tog del av skissen från Anders Bergkrantz som är tänkt som en idé på hur skärgårdscaféet skulle kunna se ut efter en uppbyggnad. Skissen kommer inom kort att läggas ut på hemsidan under ”Dokument”. Styrelsen jobbar i dagsläget med att undersöka möjligheterna att få bidrag för uppbyggnaden av skärgårdscaféet och diverse möten planeras angående detta.

Naturvårdsverket har lämnat en första skiss på hur de tänker sig parkering och toaletter för naturreservatet ute i klubben och styrelsen har fortsättningsvis kontakt med de handläggare som arbetar med ärendet för att försöka samordna med insatser från samfällighetsföreningen.

En extrastämma planeras att hållas under 2015, datum bestäms vid nästa styrelsemöte.

/Henning