Maj stämma Årsmöte

Om någon av andelsägarna vill ha handlingarna för årsmötet tillskickat, meddela via meddelande funktionen vilken adress det ska gå till