Extrastämma 16/2

Styrelsen har kallat till en extra föreningsstämma med Järnäs bys samfällighetsförening torsdagen den 16 februari kl 19.00 i Järnäs bönhus.